Polityka prywatności

Ochrona danych na stronie internetowej:

Administratorem danych osobowych na stronie www.oceanmysli.com jest Gabinet Psychoterapii Paulina Stelmachowska NIP 5242708828).

Jakie informacje pozyskuje strona internetowa:

-może pozyskiwać informacje podawane dobrowolnie przez Użytkowników w formularzu strony (Użytkownicy poprzez formularz m.in. pytają o świadczone usługi, poszczególnych Specjalistów, ale również dokonują rezerwacji terminu). Zapisywane informacje przy rezerwacji terminu to: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

-zapisuje na urządzeniach pliki cookies

-może zapisywać inne informacje (adres IP, czas kontaktu, informacje dla Google Analitycs) 

Cele przetwarzania danych:

realizacja usług psychologiczno-psychoterapeutycznych

udzielanie informacji- zgodnie z zadanymi pytaniami odnośnie usług, Specjalistów, terminów

realizacja usług przy współpracy z biurem księgowości

Dane (podane przez formularz strony, telefonicznie, e-mail, osobiście w Gabinecie) nie są udostępniane podmiotom trzecim. Otrzymuje je Specjalista, u którego została zarezerwowana wizyta.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę www.oceanmysli.com

Dane są przechowywane na serwerach Administratora danych i podlegają ochronie. Wgląd do danych mają jedynie upoważnieni do tego reprezentanci Administratora oraz podmioty upoważnione.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności. Może na nie mieć wpływ rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej.

Pliki Cookies:

Strona internetowa korzysta z plików cookies, zwane ciasteczkami. Są to niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (na komputerze, tablecie, telefonie) i pozwalają na zapamiętanie jego preferencji przy następnej wizycie na stronie. Pliki cookies nie pobierają żadnych poufnych informacji z urządzenia Użytkownika, a na ich podstawie nie można ustalić jego tożsamości. Ale mogą służyć do śledzenia. Pliki „cookies” zawierają informacje służące usprawnieniu korzystania z witryn i usług internetowych. Są one wysyłane do komputera użytkownika podczas przeglądania witryny i umożliwiają np. rozpoznanie jego przeglądarki podczas kolejnej wizyty na danej stronie.

Pamiętaj, że zawsze możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce. Niestety może to spowodować utrudnienia w wyświetlaniu strony lub całkiem wyświetlanie to uniemożliwić.

O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.

Facebook

Informacje dotyczące ochrony danych na Facebooku umieszczone są w odpowiedniej Polityce Prywatności Serwisu Facebook, która ma zastosowanie obok niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków użytkowania oraz innych oświadczeń serwisu Facebook. Zalecamy uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania i innymi oświadczeniami serwisu Facebook. Ich treść może odbiegać od niniejszej Polityki Prywatności