Terapia uzależnień

Terapia uzależnień Warszawa – Jak przebiega terapia uzależnień?

Podstawą dla podjęcia tematu terapii uzależnień jest zwrócenie uwagi na samo pojęcie. Uzależnienie spełnia kryteria choroby. Charakterystyczne dla jego aspekty to: powtarzalność, regularność czynności; przymus wewnętrzny (człowiek częściowo na świadomym poziomie nie ma nad nim kontroli); fakt, iż odnosi się nie tylko do substancji psychoaktywnych, ale dotyczy także czynności (uzależnienia behawioralne). Trudno jest wskazać pozadyskusyjną odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie się uzależniają. Istnieją bowiem różne modele próbujące wyjaśnić to zagadnienie. Wśród czynników wpływających na rozwój uzależnienia znajdują się następujące składowe: czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe.

Terapia uzależnień zatem, ukierunkowana jest na zastopowanie uzależnienia oraz nierozłącznych z nim konsekwencji. Istotna wobec tego jest, nie tylko sama abstynencja, ale też szeroko idące za nią zmiany w różnych obszarach funkcjonowania. Terapia uzależnień alkoholowych pozwala na zdobycie wiedzy na temat samej choroby, ale także pomaga w wypracowaniu sposobów radzenia sobie z chęcią napicia się alkoholu. Umożliwia odkrycie, jakie funkcje spełnia używanie danej substancji bądź wykonywanie określonej czynności w życiu jednostki, a więc jakie potrzeby są zaspakajane za pomocą np. alkoholu, a także przygotowuje do realizacji planu zmian w określonych sferach życia.

Alkoholizm objawy – jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu?

Określenie ,,alkoholizm” odnosi się do pojęcia choroby alkoholowej, a więc; uzależnienia od alkoholu. Indywidualne czynniki (tj. cechy organizmu, stan zdrowia, sposób odżywania się) determinują sposób reagowania na alkohol. W procesie leczenia alkoholizmu niezwykle istotny jest bilans zysków i strat związanych z piciem. Zaburzenie używania alkoholu diagnozuje się biorąc pod uwagę objawy zewnętrzne. Co ciekawe, stopniowo odchodzi się od terminu ,,alkoholizm”, propagując terminy: ,,zespół uzależnienia od alkoholu”, ,,uzależnienie od alkoholu” bądź ,,picie szkodliwe”. W diagnostyce stosuje się bowiem kryteria opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (ICD-10, ICD-11). ,,Zaburzenie używania alkoholu” to określenie swoiste dla innej klasyfikacji, wyznaczonej przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (DSM-5). Istnieją także nieskomplikowane testy ułatwiające postawienie diagnozy. Jeśli chodzi o test na alkoholizm, to jednym z pomocnych, krótkich narzędzi jest Test CAGE:

Czy zdarzały się w Twoim życiu takie okresy, kiedy odczuwałaś/eś konieczność ograniczenia swojego picia?

Czy zdarzało się, że różne osoby z otoczenia denerwowały Cię uwagami na temat Twojego picia?

Czy zdarzało się, że odczuwałaś/eś wyrzuty sumienia lub wstyd z powodu swojego picia?

Czy zdarzało Ci się, że rano po przebudzeniu pierwszą rzeczą było wypicie alkoholu dla uspokojenia lub „postawienia się na nogi”?

Udzielenie co najmniej dwóch twierdzących odpowiedzi na te pytania wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo istnienia uzależnienia od alkoholu.

Ośrodek terapii uzależnień – czy aby odbywać terapię, muszę przebywać w ośrodku?

Terapia uzależnień odbywać się może w trzech różnych trybach: stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym. Terapia stacjonarna polega na pobycie w ośrodku całodobowym – to leczenie zamknięte. W ośrodkach krótkoterminowych pobyt trwa przeciętnie od 6 do 8 tygodni, aczkolwiek istnieją także ośrodki z ofertą długoterminową. Z kolei terapia dzienna to tzw. terapia dochodząca, pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych między godzinami porannymi a popołudniowymi, po czym wracają do swojego miejsca zamieszkania. Zaś terapia ambulatoryjna wymaga od pacjenta regularnego przychodzenia na terapię np. w wybranej poradni w częstotliwości ustalonej z terapeutą. Podsumowując, pobyt w ośrodku nie jest jedyną formą podjęcia leczenia, a osoba uzależniona ma możliwość podjęcia decyzji odnośnie rodzaju terapii.

Terapia uzależnień online – czy to ma sens?

Można przytoczyć wiele argumentów przemawiających za podjęciem terapii uzależnień online. Przede wszystkim cechuje się ona dostępnością. Daje możliwość uczestnictwa w sesjach terapeutycznych z dowolnego miejsca. Co ważne, pozwala na udział w terapii osobom, które zmagają się z różnorodnymi ograniczeniami. Umożliwia zwiększenie komfortu i poczucia bezpieczeństwa ze względu na większą anonimowość w porównaniu do terapii tradycyjnej. Wygodę zapewnia także możliwość wyboru odpowiedniego terminu. Ponadto niektórzy terapeuci proponują przejrzyste formy zapisu na sesję poprzez wirtualny kalendarz. Zatem, terapia uzależnień w formie online może być równie skuteczna, jak ta ,,twarzą w twarz”.

W naszej placówce obecnie możesz zapisać się na sesję w ramach terapii on-line. Po szczegóły zajrzyj do naszej OFERTY.

Dodaj komentarz